top of page
Screenshot_3.png
  • YouTube

Free Fire - New Age

Client: Garena Vietnam

3D works: Pixel Burn

Dự án phim ngắn của Garena trong chiến dịch "Đăng nhập Free Fire 01/01" để nhận Yeti siêu đáng yêu và trải nghiệm bản đồ mới.

bottom of page